Zásady ochrany osobných údajov
Naposledy aktualizované 14. mája 2023
Dátum účinnosti 14. mája 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásadyDaxa IT, s.r.o., Suché mýto 2, Bratislava 811 03, Slovensko, emailom: info@daxait.sk, telefón: +421910706104na zbierke, používanie a zverejňovanie vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://daxait.sk ). (služba"). Prístupom alebo použitím a služby, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejnenie vašich údajov v súlade s týmto Zásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s tým istým, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akékoľvek predchádzajúce upozornenie a zverejníme revidované Zásady ochrany osobných údajov služby. Revidovaná politika bude byť účinné 180 dní od kedy revidované Zásady sú zverejnené v Službe a vo vašom pokračovať v prístupe k Službe alebo v jej používaní aj po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s upraveným súkromím politika. Odporúčame vám preto pravidelne skontrolujte túto stránku.

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme:

  Budeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje o vás:

  1. Meno
  2. E-mail
  3. Mobil
  4. Adresa
  5. Adresa práce
  6. Informácie o platbe
 2. Ako zhromažďujeme vaše informácie:

  Zhromažďujeme/prijímame informácie o vás v nasledujúcim spôsobom:

  1. Keď používateľ vyplní registračný formulár alebo inak odošle osobné informácie
  2. Interakcia s webovou stránkou
  3. Z verejných zdrojov
 3. Ako používame vaše informácie:

  Použijeme informácie, ktoré zhromažďujeme o vás na nasledujúce účely:

  1. Marketing/propagácia
  2. Vytvorenie používateľského účtu
  3. Posudky
  4. Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov
  5. Spracovanie platby
  6. Podpora
  7. Informácie o správe
  8. Spravovať objednávku zákazníka
  9. Ochrana stránok
  10. Komentáre používateľov
  11. Spravovať používateľský účet

  Ak chceme vaše údaje použiť na iné účely účel, požiadame vás o súhlas a vôľu použiť vaše informácie iba pri prijatí vašich súhlas a potom len na účel(y). ktoré udeľujú súhlas, pokiaľ sa od nás nevyžaduje inak podľa zákona.

 4. Ako zdieľame vaše informácie:

  Vaše osobné údaje nebudeme prenášať akejkoľvek tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, okrem popísaných obmedzených okolností nižšie:

  1. Reklamná služba
  2. Analytika

  Požadujeme, aby takéto tretie strany používali osobné údaje prenášame iba im na účel, na ktorý bol prevedený a neuchovávajte ho dlhšie, ako je potrebné splnenie uvedeného účelu.

  Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje pre nasledovné: (1) vyhovieť príslušným zákon, nariadenie, súdny príkaz alebo iné právne predpisy proces; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) odpovedať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak Služba alebo naša spoločnosť sa zlúči alebo získa s inou spoločnosti, vaše informácie budú jednou z majetok, ktorý prechádza na nového vlastníka.

 5. Uchovávanie vašich informácií:

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás pre 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia ukončia svoje účty alebo ako pokiaľ ho potrebujeme na splnenie účelu ktorý bol zhromaždený, ako je podrobne uvedené v tomto Zásady ochrany osobných údajov. Možno si budeme musieť zachovať istotu informácie na dlhšie obdobia ako napr vedenie záznamov / vykazovanie v súlade s platné právne predpisy alebo z iných legitímnych dôvodov ako vymáhanie zákonných práv, podvody prevencia a pod. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás identifikuje (priamo alebo nepriamo), môže byť uložené na neurčito.

 6. Vaše práva:

  V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup a opravu alebo vymazanie osobné údaje alebo získať kópiu svojich osobných údajov údaje, obmedziť alebo namietať voči aktívnemu spracovanie vašich údajov, požiadajte nás o zdieľanie (port) vaše osobné údaje inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli spracúvať vaše údaje, právo podať sťažnosť so zákonnou právomocou a takými ďalšími právami ako to môže byť relevantné podľa platných zákonov. Komu uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na info@daxait.sk. Budeme reagovať na vaše vyžiadať v súlade s platnou legislatívou.

  Môžete sa odhlásiť z priameho marketingu komunikácie alebo profilovania, pre ktoré vykonávame marketingové účely tak, že nám napíšete na adresu info@daxait.sk.

  Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zbierať alebo spracúvať požadované osobné údaje resp odvolať súhlas na jeho spracovanie pre požadované účely, možno nebudete mať prístup alebo používať služby, pre ktoré sú vaše informácie sa hľadalo.

 7. Súbory cookie atď.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame a vaše voľby v súvislosti s týmto sledovaním technológie, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

 8. Zabezpečenie:

  Bezpečnosť vašich informácií je dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia aby sa zabránilo strate, zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu zmena vašich údajov podľa našich ovládanie. Avšak vzhľadom na inherentné riziká sme nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť a v dôsledku toho nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete a robíte tak na vlastné riziko.

 9. Sťažnosť / úradník pre ochranu údajov:

  Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovanie vašich informácií, ktoré sú k dispozícii u nás môžete poslať e-mail nášmu úradníkovi pre sťažnosti na adresu Daxa IT, s.r.o., Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, emailom: info@daxait.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pravidlá ochrany osobných údajov vytvorené pomocou CookieYes.